TANULMÁNYOK, TEVÉKENYSÉGEK

 

Dr. Kiss Zsolt Péter Ph.D.


főiskolai tanár, 
igazságügyi számítástechnikai, informatikai szakértő,
EU-i uniós pályázati szakértő és bíráló

college professor
forensic expert of information and computing scienceDipl. mechanical and informatical engineer,
Innovation & EU project manager

Munkahely:

Nyíregyházi Egyetem, 
Műszaki és Agrártudományi Intézet
Közlekedéstudományi és Infotechnológiai Tanszék

University of Nyíregyháza
Faculty of Engineering and Agriculture
Department of Transportation Science and Infotechnology

4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11. Pf. 166.
Telefon: +36 42 599-400 / 2383
Telefax: +36 42 402-485

Mobil: +36 20 486 0028

E-mail:  kiss.zsolt@nye.hu
             drkisszsp@gmail.com

WEB:    https://www.nye.hu/mati/
             https://szakertok.miszk.hu/home/details/e9fb1980-734a-40c9-a657-9b4461941327--dr-kiss-zsolt-peter-phd


Oktatott tantárgyak: 

Adatbázis kezelő rendszerek, Informatika, Agrárinformatikai rendszerek I-II., Informatikai alapismeretek, Algoritmikus programozási nyelvek, Kísérlettervezés, Alkalmazott informatika és statisztika I-II., Közlekedési informatika, AutoCad rendszerek, Logisztikai informatika, Assembly nyelv, Matematika, CAD alapok, Mezőgazdaságig.-i gumiabroncsok számítógépes tervezése és gyártása, E-learning, Szaktanácsadási és vidékfejlesztési információs rendszerek, Gazdasági matematika, Számítástechnika I-II., Grafikus rendszerek, Számítógépes tervezés, Gyakorlati programozás, Vállalatirányítási rendszerek

Tanulmányok

1997-2002 Ph.D. doktori oklevél (summa cum laude minősítéssel)
Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Debrecen 
(oklevél száma: 11/2003. PH.D.)

1987-1989 okl. számítástechnika-informatika szakos tanár (kitüntetéses oklevél)
Kossuth Lajos Tudományegyetem - Természettudományi Kar, Debrecen
(oklevél száma: 336/1989.)

1987-1989 okl. mezőgazdasági gépészmérnök 
Agrártudományi Egyetem - Gépészmérnöki Kar, Gödöllő
(oklevél száma: 95/1989)

1984-1987 okl. mezőgazdasági gépész-üzemmérnök
Mezőgazdasági Főiskola Nyíregyháza
(oklevél száma: 44/1987)

Nyelvismeret 

orosz A2 állami alapfokú "C" típusú nyelvvizsga oklevél száma: AÁ 08804/1985. (1985.03.15) Állami Nyelvvizsga Bizottság, Idegennyelvi Továbbképző Központ, Budapest VIII. Rigó u. 16.

orosz középszintű szakmai nyelvvizsga, okmány száma: 95/2001.
Debreceni Egyetem ATC MTK Agrárszaknyelvoktatási Központ (2001.09.10)

német B2 állami középfokú "C" típusú nyelvvizsga oklevél száma: 03675/1993. (1993.04.08) Állami Nyelvvizsga Bizottság, Idegennyelvi Továbbképző Központ, Budapest VIII. Rigó u. 16.

angol A2 középfokú társalgási és szakmai nyelvismeret

Kommunikációs készségek

Több mint 25 esztendeje veszek részt a felsőoktatásban, ahol folyamatosan előadásokat és szemináriumi foglalkozásokat tartok, valamint jó néhány konferencián vettem részt ahol magyar és idegen nyelvű előadásokat is tartottam. Részt vettem továbbá egy asszertív kommunikációs tréningen is, ahol megtanultam az objektív tényeken alapuló, az érzelmektől mentes, másokat nem sértő kommunikációs technikát, melynek során egy adott érzelmi konfliktusban az egyén úgy képes érvényesíteni az érdekeit, hogy közben a másik fél szükségleteit is tiszteletben tartja. Igazságügyi szakértőként számos folyamatosan különböző szakmai és egyéb vitákban kell ismertetnem és megvédenem az álláspontomat, ill. a szakvéleményemet, amelyet úgy kell megfogalmaznom, hogy azt az adott szakterületen kívüli állók is teljesen megérthessék.

Publikációk összefoglalása

Tudományos dolgozat, cikk.............. (23)
Könyv, jegyzet........................................ ( 6)
Tudományos dolgozat, cikk............. (23)
Könyv, jegyzet....................................... ( 6)
Tudományos előadás........................ (50)
Lektori vélemények............................. ( 3)
Oktatóprogramok................................. ( 9)
Tudományszervezői tevékenység... ( 7)

Kutatások / Projektek

1998 óta végzek intenzív kutatómunkát, mely főként a mezőgazdasági gumiabroncsok és talaj kölcsönhatásának vizsgálatára irányul, de emellett a számítástechnika és informatika gyakorlati alkalmazásának lehetőségei is nagyon érdekelnek. Két külföldi tanulmányúton és képzésen is részt vettem melyre a térség egyik meghatározó multinacionális vállalata hívott meg. Két egymást követő évben a Michelin Európai Kutatóközpontjában, Clermont-Ferrand-ban, (Franciaország) a Finite Element Package for Strength Analysis of Agricultural Tyres programon valamint a Finite Element System for the Hierarchical Design of Agricultural Tires programon vettem részt. Jó néhány külföldi és hazai nemzetközi tudományos konferencián vettem részt, ahol előadásokat tartottam. Több tudományos társaságnak, testületnek, munkabizottságnak vagyok a tagja. Külső alapító tagja vagyok a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Mezőgazdaság-tudományi Karán működő "Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskolának", ahol az Agrárműszaki Környezetgazdálkodási akkreditált doktori programban veszek részt.

Számos szak- és TDK dolgozat konzulenseként segítettem a hallgatók tudományos vizsgálattal és kutatással való megismerkedését. Az OTDK versenyek bírálóbizottságának tagjaként és szervezőjeként is tevékenykedem.

Az elmúlt 5 év néhány szakmai és tudományos munkája:

1. KISS ZS. P. (2015): Smart city/kreatív city megoldások a környezetvédelem területén Új képzési és kutatási portfóliók kialakítása, ezáltal az intézmény szerepének erősítése a kreatív és "smart city" szolgáltatások területén, konferenciakötet, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2015. ISBN: 978-615-5545-57-3

2. KISS ZS. P. - KÓSA P.: (2014) Additív gyártási laboratórium és 3D-s technológia a Nyíregyházi Főiskolán, Műanyag és Gumi (2014)

3. KISS ZS. P. - SÁRKÖZI L.: (2010). "Végeselemes abroncsmechanikai modellek alkalmazása a teherabroncsok fejlesztésében." Műanyag és Gumi. 28 (2010) 124-127.

4. ZS. P. KISS: Experimental and Numerical Investigation of Soil Compaction in Sandy Loam caused by a Simple Lug of an Agricultural Tyre (Co-author: S. Kriston and I. Szőllősi) International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Baia Mare, Románia. 2009. (Ed. Dan C. P. et al.)

5. KISS ZS. P.-KRISTON S.: Abroncs terhelés okozta talajfeszültségek meghatározása talajládás szimulációval. Talajvédelem, 2008.

6. KISS ZS. P.-KRISTON S.: Abroncs terhelés okozta talajfeszültségek meghatározása talajládás szimulációval. Talajtani Vándorgyűlés Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2008. május 28-29. (poszter + konferencia kiadvány)

7. ZS. P. KISS: Fundamental Conception of the Critical State Soil Theory. (Co-author: S. Kriston) VI. International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Románia, 2006. (Ed. Dan C. P. et al.)

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:

1. L. SÁRKÖZI - T. NÉMETH - F. NÁNDORI - T. SZABÓ - S. KRISTON - ZS. P. KISS: (2010) "Numerical Strength Analysis of Rubber Tire Construction" Gép (2010) p. 31-32. old.

2. In: MicroCAD 2010 : International Scientific Conference : 18-19 March 2010. L szekció, Gép- és szerkezettervezés: Machine and construction design. Miskolc : ME, 2010. MicroCad International Scientific Conference (24.) (2010) (Miskolc)

3. L. SÁRKÖZI - ZS. P. KISS: Finite element analysis of agricultural soil compaction caused by ellipsoidal shupe of rut. microCAD 2009 : International Scientific Conference : 19-20 March 2009. Szerk. Lehoczky László. Miskolc : ME, 2009. 17 db. ISBN 978 963 661 866 7

4. ZS. P. KISS - S. KRISTON (2007): Development of finite element software for support of design of agricultural tyre on foundation on critical state soil mechanics. IV. International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Baia Mare, Románia. 2007. máj. 25-26. (Ed. Dan C.P. et al.) p.140-144.

5. L. SÁRKÖZI - ZS. P. KISS - I. SZŐLLŐSI (2004): "Experimental and Numerical Investigation of Soil Compaction in Sandy Loam caused by a Simple Lug of an Agricultural Tyre" Joint meeting of the 7th ISTVS Asia-Pacific Conference and the 25th Annual Meeting of the Japanese Society for Terramechanics. 09.13-17. 2004. Jilin University, Changchun, China.

Pályázati tapasztalatok:

1. TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV, Új képzési és kutatási portfóliók kialakítása, ezáltal az intézmény szerepének erősítése a kreatív és "smart city" szolgáltatások területén, 96388 eFt 2015. 07. 01-2015. 12. 15

2. Versenyképes Nyíregyházi Főiskola; TÁMOP-4.1.1/A-10/KONV-2010-0013; 2010.04.01 - 2012.03.31; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 500.901.930 Ft; Dr. Nagy Bertalan; NYF-IMKO; OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari J. u. 5.

3. NYF-VEKTOR Versenyképes Kutatás, Technológia, Oktatás a Régiókban; TIOP-1.3.1-10/1-2010-0013; 2011.07.01 - 2013.06.30; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 636.298.127 Ft; Dr. Nagy Bertalan; NYF-IMKO; OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari J. u. 5.

4. Speciális logisztikai szakemberek képzésének és továbbképzésének kialakítása, Műszaki logisztikai szakmérnök képzés létrehozása és beindítása; NYF-ZTLK; 2009.03.10 -2011.02.15; Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal; 16.276.000 Ft; Dr. Kerekes Benedek; NYF-MMFK

5. Határon átívelő közös kutatások környezetvédelmi prioritások alapján; HURO/0801/066; 2009.09.01 - 2010.08.31; Eu-rópai Regionális Fejlesztési Alap; 49.100,00 EURO; 13.502.500 Ft; Dr. Korody Endre; NYF-MMFK

6. Gyakorlatorientált mérnökképzés a Nyíregyházai Főiskolán; KT-FOII-32/2008; 2009.01.01 - 2009.04.30; Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet; 10.126.000 Ft; Dr. Lengyel Antal; NYF-MMFK


Kelt: Nyíregyházán, 2016. november 29-én.

Dr. Kiss Zsolt Péter Ph.D.